affiliate marketing

MSU HYMN


MSU Hymn

Filipino/Tagalog: “Himno ng Pamantasang Mindanao”
Music by Lucio San Pedro; Lyrics by Angelito Flores

Silahis ang katulad mong
Nagsabog ng liwanag,
Ng pag-asa’t hangarin
Ng pag-unlad
Ang pook ng Mindanao
Tinanglaw’t pinalad,
Nang ikaw’y isilang
Na dakila ang hangad.
Ating ipagkapuri
Itong pamantasan
Ang buhay at pag-ibig,
Sa kanya’y iaalay
Saan man naroon ay
Bigyang karangalan,
Dakilang paaralan
Pamantasang Mindanao.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More